Prezentare conducere

CONSILIU  A.J.V.P.S.  VRANCEA

 1. SANTA ATILLA – Președinte
 2. CORDUNEANU TOADER – Vicepreședinte cu vânătoarea
 3. CHERCIU ION – Vicepreședinte cu pescuit
 4. MARTINIUC EUSEBIU – Director
 5. COLEA HORAȚIU – Membru
 6. COSTIN GHEORGHE – Membru
 7. GROSU MIRCEA – Membru
 8. IACOB GAVRIL – Membru
 9. NEAGU IONEL – Membru
 10. NICA NICOLAE CIPRIAN – Membru
 11.  PUNGĂ ALEXANDRU – Membru
 12.  STĂNESCU EUGEN – Membru
 13. TACU EMIL – Membru
 14. TÎLVĂR ANGEL – Membru
 15. ULMETEANU MARIUS – Membru

COMISIA DE CENZORI

 1. PADURARU NICU – Președinte
 2. CHIRIAC CICERONE – Membru
 3.  ROSCAN GRIGORE – Membru

COMITET CLUB FOCȘANI

 1. ULMETEANU MARIUS – Președinte
 2. STATACHE NICUȘOR – Vicepreședinte vânătoare
 3. BÎRSAN ROMEO – Vicepreședinte pescuit
 4. NICA BOGDAN – Secretar
 5. MARTINESCU DAN – Membru
 6. ANDRIEȘ VALERIU – Membru
 7. HÎRȘU SILVIU – membru

COMITET CLUB  ADJUD

 1. TACU EMIL – Președinte
 2. COSTIN VIOREL – Vicepreședinte vânătoare
 3. BĂLAN IULIAN – Vicepreședinte pescuit
 4. GORGHIU AUREL – Secretar
 5. BÎRLĂ CARMEN – Membru
 6. RĂDUCANU GABRIEL – Membru
 7. NECULA PETRU – Membru