Vânătoare și pescuit

A.J.V.P.S Vrancea este organizată în 2 cluburi (Focșani și Panciu) și gestionează 23 fonduri cinegetice ce cuprind toate formele de relief (câmpie, deal și munte) și majoritatea speciilor de mamifere si pasari de interes cinegetic din fauna României.

Fondurile de pescuit gestionate de A.J.V.P.S. Vrancea însumează ~237km de de ape curgătoare pe râurile Siret, Putna, Zăbala și Năruja și aproape 500ha de ape stătătoare.