1.  Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi  Vrancea (A.J.V.P.S. Vrancea) este persoană juridică de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil, constituită prin libera asociere a membrilor vânători şi/sau pescari sportivi.
2. Înscrisă în Registrul national sub nr.827/A/1997 şi in Registrul asociatiilor si fundatiilor tinut de Tribunalul Vrancea sub nr.8/07.04.1998;
3. Afiliată la A.G.V.P.S. din România;
4. Membri vânători: ~ 1000
5. Membri pescari sportivi: ~ 3000
6. Obiectivul principal il constituie conservarea biodiversitatii si protectia faunei de interes cinegetic si piscicol, precum si a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vanatoare si/sau pescuit recreativ-sportiv practicate in mod durabil, ca formă de odihnă activă si de petrecere a tipului liber de catre membrii săi.