Prezentul statut a fost adoptat de catre Consiliul A.J.V.P.S. Vrancea ca urmare a modificării Statutului A.G.V.P.S. din Romania si a Statutului- cadru al asociatiilor afiliate,  in baza Hotararii Adunarii generale a asociatiei din data de  28.05.2023