slide 1
redstag
Shadow

BINE AŢI VENIT

A.J.V.P.S. Vrancea gestionează pentru membrii săi 23 fonduri cinegetice ce cuprind toate formele de relief (câmpie, deal și munte) și majoritatea speciilor de mamifere si păsări de interes cinegetic din fauna României, precum si ~237km de de ape curgătoare pe râurile Siret, Putna, Zăbala și Năruja și aproape 500ha de ape stătătoare.      

Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Vrancea este persoană juridică neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu distinct si indivizibil. Este constituită pe principiul liberei asocieri a vânătorilor si pescarilor sportivi care au aderat la Statutul asociaţiei, fiind inscrisi in evidenţele sale pe baza voinţei liber exprimate.

Este asociaţie afiliată la A.G.V.P.S. din Romania, având deplină autonomie organizatorică, funcţională si financiară si funcţionând pe durată nedeterminată.