Legislaţie referitoare la vânătoare:

Legea-407

Ordin-nr-353-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-autorizarea-organizarea-si-practicarea-vanatorii

Ordin-nr.-1221-din-2010-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-atribuirea-dreptului-de-gestionare-a-faunei-cinegetice

Legislaţie referitoare la arme si muniţii:

Legea_295

REGULAMENT INTERN DE VANATOARE AL AJVPS VRANCEA

I. NORME INTERNE PRIVIND ELIBERAREA SI FOLOSIREA AUTORIZATIILOR INDIVIDUALE

1. Autorizatiile  individuale se elibereaza in limita cotelor de recolta aprobate, in baza cererilor inregistrate la sediul  A.J.V.P.S. Vrancea si doar dupa achitarea anticipata a cotizatiei aferente fiecarei specii;

2. Criteriile de repartizare a  acestor autorizatii sunt urmatoarele:
  a) Cererea trebuie depusa la sediul Asociatiei, limita fiind 15 zile inainte de inceperea sezonului la specia respectiva; (daca pana la termenul limita, numarul cererilor nu acopera cifra cotei de recolta aprobata, se pot elibera autorizatii si altor solicitanti , dupa inceperea sezonului, in ordinea solicitarii si in limita cotei de recolta ramasa);
  b) Cotizatia de membru achitata la zi;
  c) Solicitantul trebuie sa aiba permis de vanatoare permanent si calitatea de membru al AJVPS Vrancea, sau in cazul vanatorilor membri la alta asociatie din tara sau invitati din strainatate, sa aiba permis de vanatoare, permis de arma de vanatoare valabil si asigurare valabila impotriva accidentelor;
  d) In cazul in care numarul cererilor  depuse depaseste cota de recolta, departajarea vanatorilor se  va face tinand seama de participarea vanatorilor la activitatile asociatiei (implicarea in actiuni de combatere, activitati specifice de gospodarire a fondului cinegetic, contributii banesti, etc.) si de frecventa cu care acestia au beneficiat de-a lungul timpului de autorizatii individuale.
Cererile vor fi discutate in parte, de o comisie formata din Presedintele Asociatiei, Vicepresedintele cu vanatoarea si Directorul asociatiei.

3. Organizatorul actiunilor de vanatoare individuale va fi  paznicul de vanatoare al fondului cinegetic pe care s-a emis autorizatia sau alt paznic de vanatoare  din cadrul aceluiasi gestionar;
4. In momentul intrarii in fondul cinegetic se va nota, de  catre organizator, citet cu pixul, data vanatorii. Dupa incheierea partidei  de vanatoare, inainte de a parasi fondul cinegetic, organizatorul  va completa toate rubricile autorizatiei, notand  pe autorizatie daca s-a vazut sau nu vanatul cautat,  focurile gresite sau piesele ranite, semnand apoi impreuna cu vanatorul autorizatia in rubricile aferente;
5. In cazul recoltarii vanatului autorizat, acesta se va trece in autorizatie imediat ce a fost luat in primire de vanator si tot atunci i  se va aplica si crotaliul /crotaliile  la tendonul unui membru  posterior si trofeu iar seria si numarul acestuia/acestora se vor trece citet in autorizatie  ;
6. In cazul autorizatiilor cu caracter de selectie, vanatorul va trage doar in exemplarul indicat de organizator. In cazul in care vanatorul refuza sa traga in acel exemplar,  organizatorul va retrage autorizatia, vanatorul pierzand dreptul de a mai vana in acel sezon la specia respectiva si dreptul de a i se restitui cotizatia suplimentara achitata;
7. Perioada de valabilitate a autorizatiilor va fi de 30 de zile si se vor elibera pe tot parcursul sezonului pentru care s-a solicitat recoltarea la specia respectiva;
8. Vanatorii beneficiari  de autorizatii individuale au obligatia sa achite eventualele penalitati privind piese ranite si nerecuperate, la valorile stabilite de Consiliul A.J.V.P.S. Vrancea.
9. In cazul in care vanatorul refuza sa plateasca penalitatile privind ranirea vanatului, vanatorul nu va mai beneficia de alta autorizatie individuala sau in grup restrans timp de 3 ani.
10. Dupa dobandirea trofeului, acesta va ramane la paznicul de vanatoare in vederea prepararii si evaluarii, dupa care va fi dat vanatorului;
11. Cotizatia achitata in avans este valabila pe toata durata sezonului de vanatoare la specia respectiva.  Ea se va returna vanatorilor doar daca nerecoltarea vanatului se datoreaza faptului ca acesta nu a putut fi oferit de catre organizator, nu si daca vanatorul nu se deplaseaza in teren din diverse motive si nici daca refuza sa traga in exemplarul indicat de organizator.
12. In nici un caz nu se va returna cotizatia daca nu s-a prezentat la vanatoare in perioada autorizata.

II. NORME INTERNE PRIVIND ELIBERAREA SI FOLOSIREA  AUTORIZATIILOR DE VANATOARE IN GRUP RESTRANS;

1. Autorizatiile de vanatoare in grup restrans se vor elibera numai vanatorilor care au cotizatia achitata la zi si sunt membri ai grupei care gestioneaza fondul cinegetic respectiv. In mod exceptional, se pot elibera autorizatii in grup restrans si altor vanatori din alte grupe de vanatoare avand calitatea de invitati ai unui membru din grupa care gestioneaza acel fond, titular de autorizatie fiind membrul care a facut invitatia.
2. Pentru speciile de pasaj (rate , gaste , prepelite , sturzi , etc) se pot elibera autorizatii si membrilor care nu au in fondul gestionat de ei posibilitatea de a vana aceste specii. Durata valabilitatii pentru aceste Autorizatii este de 30 zile.
Indiferent de specia  la care se vaneaza, grupul autorizat va intra in fondul de vanatoare, doar dupa ce a anuntat in prealabil, in ziua vanatorii, paznicul fondului cinegetic pe care are autorizatie, comunicandu-i-se ora de incepere si  locul vanatorii; Daca paznicul nu raspunde, i se va trimite un S.M.S. in care vor fi specificate ora de incepere si  locul vanatorii. Vanatorii care nu respecta aceasta regula, vor fi sanctionati statutar, printr-o hotarare a Consiliului.
3. Indiferent de  specia la care se vaneaza, vanatorii sunt obligati sa respecte metodele de vanatoare, calibrele admise si perioadele de vanatoare, reglementate prin actele normative aflate in vigoare.

 4. Vanatoarea in grup restrans la celelalte specii admise de lege;

  a) Vanatoarea in grup restrans se va practica in limita cotelor de recolta aprobate si disponibile  si doar in zona specificata in autorizatie. Nu se va vana sub nici o forma in zonele de liniste stabilite pe fiecare fond de vanatoare in parte;
  b) Autorizatiile la pasaj (rate, gaste, sitar de padure, prepelite, sturzi de iarna, ciocarlie ) se vor elibera cu o valabilitate de 30 zile, cu obligatia restituirii in termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii autorizatiei;

c) In situatia in care vanatorii autorizati nu respecta prevederile enumerate mai sus ( instiintarea paznicului de intrarea in teren , respectarea zonei indicate in autorizatie ,etc.) vor fi sanctionati statutar, printr-o hotarare a Consiliului.
  d) Vanatorii autorizati sa practice vanatoarea in grup restrans , individual sau colectiva, au obligatia sa prezinte, la cererea organelor de control (personal cu atributii in paza si ocrotirea vanatului din cadrul AJVPS Vrancea, organelor de conducerea ale Cluburilor si Asociatiei, inspector ITRSV , Politie , Jandarmerie si a tuturor celor abilitati prin lege), documentele solicitate si vanatul recoltat.

III. NORME INTERNE PRIVIND ACTIUNILE DE VANATOARE COLECTIVA

1. Planificarea actiunilor de vanatoare se va face de catre organizator, impreuna cu paznicul de vanatoare, Director sau secretar dupa un plan bine stabilit, astfel incat sa acopere si sa exploateze intreaga suprafata a fondului de vanatoare;
2. Actiunile de vanatoare colectiva, vor fi popularizate printr-un anunt, afisat la sediul Clubului sau la locul stabilit de fiecare grupa in parte, situat la indemana tuturor membrilor grupei, sau prin trimiterea unui SMS, cu cel putin 24 de ore inainte, care va cuprinde; ora si locul de  intalnire, locul desfasurarii actiunii, speciile care se vaneaza si armele recomandate ( teava lisa sau ghintuita );
3. Participantii la actiunile de vanatoare vor purta tinuta corespunzatoare si curata, iar in mod obligatoriu vor avea obiecte vestimentare portocalii (de preferat veste);
4. Vanatoarea colectiva cu goana si caini la mistreti se va desfasura de regula, cu incepere din  15 octombrie, incepand de la marginile fondului spre mijlocul acestuia; Exceptie de la aceasta regula se poate face doar in conditiile in care s-au inregistrat pagube in culturile agricole si se impune interventia in vederea limitarii acestor pagube sau pe fondurile de vanatoare de munte, unde se impune acest lucru.
5. In cazul vanatorilor colective la mistret se va evita impuscarea scroafelor, vanandu-se cu prioritate vierii si tineretul (purceii sau godacii);
6. Nu se vor impusca scroafele conducatoare de turma sau scroafa cu purcei. In situatia in care  vanatorul impusca scroafa conducatoare de turma sau scroafa cu purcei, acesta va plati o penalizare de 2000  lei/ piesa.
7. In cazul in care refuza sa plateasca sau nu plateste penalitatea pana la urmatoarea vanatoare colectiva, i se va suspenda din oficiu dreptul de participare la vanatoare, pana la achitarea ei;.
8. Toti participantii la vanatoare care nu respecta normele de securitate si sanatate, specifice activitatii de vanatoare (nerespectarea unghiului de tragere, parasirea standului, consumul de bauturi alcoolice, manipularea necorespunzatoare a armei si munitiei si alte prevederi legale) vor fi supusi discutiei comisiei de disciplina, anuntata in ziua vanatorii si se vor lua masurile legale sau statutare corespunzatoare;
9. In cazul conditiilor meteo nefavorabile (ceata, ploaie, vant puternic, furtuna, etc.) nu se vor desfasura actiuni de vanatoare, obligatia de a se renunta sau de a opri vanatoarea apartine organizatorului actiunii.
10. In toate situatiile in care se constata ca nu se respecta prezentele norme, fara motive exceptionale justificate, vor fi luate masuri administrative si statutare impotriva celor vinovati.

     Prezentele norme au fost prezentate spre aprobare, in data de 24.03.2022, Consiliul AJVPS Vrancea, care le-a adoptat in unanimitate si vor fi publicate pe site-ul Asociatiei, ele devenind obligatorii incepand cu data de 01.05.2022, in completarea si cu repectarea  prevederilor O. M. nr. 353/2008, privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii, avand drept scop concret,  gestionarea durabila a faunei cinegetice.