Anunt privind Adunarea Generala a AJVPS Vrancea

Consiliul AJVPS Vrancea, in conformitate cu prevederile Statutului Asociației de la art. 18 lit. a), convoacă membrii delegați ai asociației, la data de 28.05.2023, ora 9.00, la Restaurantul Grand’Or din Focșani, str. Anghel Saligny nr 5, pentru Adunarea Generala a AJVPS VN.

In cazul in care Adunarea nu va fi statutara, se reprogramează, in aceeași locație, tot la ora 9.00, cu aceeași ordine de zi, in data de 11.06.2023.

ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale a AJVPS Vrancea din data de 28.05.2023

 1. Deschidere lucrări
 2. Alegere prezidiu
 3. Alegere secretariat
 4. Alegere comisie de validare a statutaritatii Adunării Generale
 5. Raport de activitate al Consiliului
 6. Prezentare si aprobare program de activitate pentru perioada următoare
 7. Modificare statut al AJVPS Vrancea si aprobarea Adunării Generale
 8. Raportul comisiei de Cenzori privind verificarea evidentei financiar-contabile încheiate la data de 31.12.2022
 9. Prezentare si validare BVC 2023
 10. Prezentare si aprobare plan de masuri pentru perioada următoare
 11. Informare privind demisiile unor membri din Consiliul AJVPS Vrancea si hotărârea Adunării generale privind radierea acestora din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor
 12. Validare si completare membri noi ai Consiliului AJVPS Vrancea precum si hotărârea Adunării generale privind înscrierea acestora din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor
 13. Validarea propunerii Consiliului pentru completare membri in Comisia de Cenzori a AJVPS VN
 14. Validarea propunerii Consiliului pentru indemnizația cenzorilor
 15. Prezentare lista membri vanatori care nu si-au achitat obligațiile financiare pentru anul 2022 si supunerea la vot a propunerii de excludere a acestora
 16. Supunere la vot privind descărcarea de gestiune a Consiliului AJVPS VN pentru perioada scursa  de la ultima AG a asociației
 17. Validare lista delegați pentru Congresele AGVPS din Romania.
 18. Discuții diverse (înscrieri la cuvânt)
 19. Împuternicirea Directorului asociației pentru înscrierea la Grefa Judecătoriei Focșani a Hotărârilor  Adunării Generale
 20. Închidere lucrări